ΠΡΟΙΟΝΤΑArrowΡΑΜΠΑ - ΦΥΣΟΥΝΑ

ΡΑΜΠΑ

Για την εύκολη και γρήγορη φόρτωση, διατίθενται χειροκίνητες ή ηλεκτρουδραυλικές οι οποίες γεφυρώνουν το επίπεδο της αποθήκης ή του εργοστασίου με το επίπεδο του αυτοκινήτου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να εισέρχεται στο αυτοκίνητο περονοφόρο όχημα ή καροτσάκι.

ΦΥΣΟΥΝΑ

Οι φυσούνες προστατεύουν τα εμπορεύματα και δεν επιτρέπουν την επαφή τους με το εξωτερικό περιβάλλον κατά την διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης.

CasDoors

Developed by PowerSite OE