ΠΡΟΙΟΝΤΑ Arrow ΡΑΜΠΑ - ΦΥΣΟΥΝΑ Arrow Φυσούνα

Φυσούνα
Φυσούνα
Φυσούνα
Φυσούνα
Φυσούνα

Φυσούνα

Οι φυσούνες προστατεύουν τα εμπορεύματα και δεν επιτρέπουν την επαφή τους με το εξωτερικό περιβάλλον κατά την διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Πλεονεκτήματα

Δεν επιτρέπουν αλλαγές θερμοκρασίας στα τρόφιμα.

Δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας (θέρμανση ή ψύξη) απο το χώρο φόρτωσης-εκφόρτωσης.

Δεν μολύνονται τα τρόφιμα ούτε αλλοιώνονται απο τυχόν άντομα,σκόνη κλπ. διότι δεν έχουν καμία επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Οι σωστή και ενισχυμένη κατασκευή της εγγυάται μακροχρόνια αντοχή σε αντίξοες συνθήκες.

Περιγραφή - Βασικά Χαρακτηριστικά

Οι φυσούνες αποτελούνται απο μεταλλικά πλαίσια και απο εύκαμπτα μέρη.

1) Το εμπρόσθιο πλαίσιο σχήματος Π το οποίο μπορεί να υποχωρεί (χωρίς να υποστεί ζημιά απο το όχημα που δεν έχει πλησιάσει σωστά τη θέση φόρτωσης) και επανέρχεται στην αρχική του θέση με την  βοήθεια ελατηρίων.

2) Τα εμπρόσθια πτερύγια τα οπία είναι κατασκευασμένα απο φύλλο PVC, ενισχυμένο με δυο πολυεστερικά λινά.

3) Τα πλαινά της φυσούνας τα οποία καλύπτονται απο ενισχυμένο πολυεστερικό ύφασμα επικαλυμμένο με P.V.C.

Τα πλαστικά μέρη απο P.V.C πληρούν τος κανόνες υγιεινής της Ε.Ε.

CasDoors

Developed by PowerSite OE